Любопитно за рибите

Риболов и всичко за него, научете повече за рибите.

Какво не знаем за хрущялни риби

Chondrichthyes на латински или хрущялни риби се наричат древните риби познати ни и днес. Името на рода идва от скелет, който е изцяло като хрущял. Днес от семейството на хрущялните риби са познати само 600 до 700 вида. Към тях се отнасят акули и скатове.

Риби хрущялни са морски обитатели, но някои от тях обитават и сладководни басейни предимно в Южна Америка. Общите белези между тях са слабо зрение и добре развити осезателни органи.

Типично за акулите е, че са превъзходни плувци. Имат торпевидно тяло и силно опашно стъбло. По кожата са грапави със заострени люспи. Днес най-големият екземпляр на рода акули е китовата акула. Тя достига 20 м и тежи до 14 тона. Всички акули са хищници. Прехранват се с риби, ракообразни и мекотели. Обитават океани и морета, а малка част от тях могат да се срещнат и в сладки води. По скелет, те са изцяло от хрущялно вещество, а то от своя страна не се вкостява, до края на живота им. По хрилните пластинки са богати на самостоятелни отвори, а телата им са покрити с твърди люспи. Към всяка от тях имат остър зъбец, който е закривен назад, нямат плавателен мехур.

Има акули с плоска форма на тялото, но истинските представители са торпевидни. За сктовете е характерен опашния им плавник, който е несиметричен.

Акулите, освен истински отлични плувци са и обитатели на дълбоките водни пространства. Хрилете им са под форма на цепнатини в страните на главата и се отварят постепенно. Липсват хрилни капачета, а дишането им е сходно с това на шарана.

Скатове имат придънен начин на живот. Хрилете и по-конкретно цепнатината се намира на корема. По време на дишане в устата им не навлиза вода, тя минава през двата отвора, намиращи се върху главата.

За акулите е характерна силно развитата нервна система, предния мозък е голям, а това прави обонянието им изключително. Могат да усетят промяна в състава на водата от километри разстояние, а капка кръв разтворена в десетки хиляди литри вода може да е безпогрешен ориентир за тях.

Вход